Theo thông kê sản lượng Bitcoin đào được trong các ngày từ 13/10/2017 đến 17/10/2017 từ https://blockchain.info/, các mỏ đào Bitcoin của Trung Quốc đã chiếm đa số sản lượng Bitcoin: AntPool: 17.4%, BTC.com: 12%, BTC.TOP: 11.6%, ViaBTC: 10.8%, F2Pool: 9.3%, tổng cộng các mỏ đào này đã chiếm tới 61% năng lực đào Bitcoin của toàn thế giới. Theo lý thuyết chỉ cần 51% năng lực tính toán của toàn mạng lưới là có thể kiểm soát (giả mạo, đảo ngược kết quả…) các Bitcoin mới được đào ra, và những mỏ đào này cũng có tiếng nói quyết định trong định hướng phát triển của Bitcon. Đứng trước nguy cơ tái tập trung nguồn lực tính toán, rất nhiều coin mới ra đời đều không sử dụng cơ chế Proof-of-work của Bitcoin mà chuyển sang cơ chế Proof-of-stake hoặc Proof-of-service…Một số dự án và coin cũ đã dùng Proof-of-work thì cũng có kể hoạch để chuyển sang cơ chế đồng thuận khác.
Cộng đồng phát triển Bitcoin đã có kế hoạch để chuyển đổi Proof-of-work sang thành Proof-of-memory để tránh sự tập trung hóa và cố gắng phân tán tối đa, tuy hiên cộng đồng mỏ đào thì phản đối điều này nên đã có sự không thống nhất và từ đó dẫn đến sự chia tách (Hard Fork) lần thứ 2 của Bitcoin và tháng 11 năm nay.