” Lean Startup” là một thuật ngữ được đặt ra bởi Eric Ries. Phương pháp của ông là tạo ra nguyên mẫu được thiết kế nhanh dựa trên những giả định thị trường, và sử dụng thông tin phản hồi của khách hàng để phát triển sản phẩm.
Theo tờ New York Times, thuật ngữ “Lean Startup” được đặt ra bởi ông Ries, 31, một kỹ sư, doanh nhân và blogger, là quá trình sản xuất tinh gọn trong các nhà máy Nhật Bản thập kỷ trước đây và tập trung vào việc loại bỏ bất kỳ công việc hoặc đầu tư không tạo ra giá trị cho khách hàng.

Lean Startup model
Lean Startup
– Chọn đúng khách hàng và thị trường mà sản phẩm có thể đáp ứng được.
– Tạo ra nguyên mẫu dựa trên những giả định thị trường, và sử dụng thông tin phản hồi của khách hàng để phát triển sản phẩm, quá trình lặp lại liên tục
– Chìa khóa là đánh giá được các lãng phí.
Tại sao phải quan tâm đến Lean startup?
Ước lượng lãng phí > Tối ưu nguồn lực > Thời gian tồn tại lâu > Cơ hội thành công lớn

 

Hầu hết những startup khi mới khởi nghiệp đều thất bại. Tại sao? Vì họ tạo ra những sản phẩm mà không ai muốn cả!

 

Điều này nghe như sai lầm chỉ của những người mới và còn non nớt, nhưng những startup hiện nay đều đang hoạt động trong những điều kiện cực kỳ không chắc chắn, nhất là trong ngành ICT này, thì việc sáng tạo ra một sản phẩm mới và tìm kiếm thị trường, chấp nhận mạo hiểm và giảm thiểu rủi ro đúng là một thách thức lớn.

 

Một phương pháp cho sự cải tiến mà bây giờ được gọi là The Lean Startup đã phát triển thành một phong trào có tác động đáng kể đến cách thức xây dựng, tài trợ và mở rộng doanh nghiệp. Tuy nhiên sự phổ biến lại dễ mang đưa đến những hiểu lầm.

 

Đây là những “huyền thoại” về Lean Startup, và sự thật đằng sau những quan niệm sai lầm:

1. Lean có nghĩa là rẻ. Lean Startup tức là chi càng ít tiền càng tốt.

Sự thật là phương pháp Lean Startup không phải về chi phí mà về tốc độ. Lean Startup tốn ít tiền hơn vì sử dụng cách tiếp cận có nguyên tắc để thử nghiệm những sản phẩm và ý tưởng mới. “Lean” trong Lean Startup, thiên về quá trình xây dựng các công ty và sản phẩm dựa trên nguyên tắc sản xuất lean nhưng áp dụng cho cải tiến. Quá trình đó liên quan đến giả thuyết thử nghiệm nhanh gọn, tìm hiểu khách hàng, và cách tiếp cận có nguyên tắc đến sự phát triển của sản phẩm.

2. Lean Startup chỉ dành cho Web 2.0, Internet và các công ty phần mềm.

Thực tế là phương pháp Lean Startup áp dụng cho tất cả công ty đối mặt với vấn đề không chắc chắn về việc khách hàng muốn gì. Bất kể trong ngành công nghiệp hay kể cả quy mô của công ty: rất nhiều công ty phụ thuộc vào khả năng tạo ra sự đột phá mới. Những người quản lý đó cũng chính những doanh nhân. Và họ có thể hưởng lợi từ sự tăng cường tốc độ và kỷ luật.

3. Lean Startup nghĩa là “tự thân vận động”

Không có gì sai về việc huy động vốn đầu tư. Nhiều Lean Startup có tham vọng và có khả năng thu hút một lương vốn lớn. Sự khác nhau chỉ là về xác định thời điểm tiêu tiền: sau khi các yếu tố bản của mô hình kinh doanh đã được thực nghiệm xác nhận, bởi vì Lean Startup tập trung vào việc xác thực các giả định rủi ro của họ trước, nên có thể họ thu tiền cho sản phẩm của họ từ ngày đầu tiên – nhưng không phải lúc nào cũng vậy

4. Lean Startup có thể thay thế tầm nhìn bởi dữ liệu hay thông tin phản hồi của khách hàng

Sự thật: Lean Startup cũng như mọi doanh nghiệp khác, đều phải có một ầm nhìn, tuy nhiên họ sẽ nghiên cứu phân tích và so sánh mọi yếu tố dựa trên thực tế. Sử dụng dữ liệu khách hàng, phản hồi của thị trường trong quá trình thử nghiệm và phân tích chuyên sâu như là một phương tiện để học hỏi và giúp cho tầm nhìn của doanh nghiệp đi đúng hướng. chứ không phải mù quáng làm mọi điều khách hàng nói với họ và cố gắng tối ưu hóa mọi thứ.

Nguyên tắc Lean Startup
Nguyên tắc Startup
Nguyên tắc Startup